Proiecte investitionale

Proiecte investitionale in curs de derulare

  • Retea alimentare cu apa localitatea Corugea, comuna Casimcea, judetul Tulcea
  • Construire Biserica sat Razboieni, comuna Casimcea
  • Infiintare sistem de colectare si tratare a apelor uzate sat Casimcea, comuna Casimcea, judetul Tulcea in cadrul Programului National de Dezvoltare a Infrastructurii
  • Reabilitare, modernizare si dotarea Asezamantului Cultural din localitatea Casimcea
  • Alimentare cu energie electrica statie de pompare apa Casimcea
  • Modernizare strazi, localitatea Casimcea, judetul Tulcea
  • Creare ferma panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice in comuna Casimcea
  • Reabilitare Gradinita localitatea Casimcea
  • Construire Piata Civica localitatea Casimcea