Buget

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII .2017-2019

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Sinteza platilor restante si arieratelor 31.08.2013
Anexa 37 plati rest august
Bilant august
Cheltuieli dezvoltare august 2013
Cheltuieli de functionare august 2013
Venituri de functionare luna august 2013
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Buget local rectficat 16.08.2013
Sinteza platilor restante si arieratelor 31.072013

 

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.03.2013
Bilant venituri
Bilant cheltuieli
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2013
Venituri autofinantate
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2013
DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2013
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2013
PLATI RESTANTE
Sinteza platilor restante si arieratelor
30.04.2013
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2013
BILANT
30.04.2013
BILANT
31.03.2013
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.03.2013
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2013
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2013
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2013
DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.04.2013
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2013

 

» Bugetul local sectiunea de dezvoltare - pe anul 2013
» Bugetul local sectiunea de functionare - pe anul 2013
» Bugetul local 2013 si estimari 2014-2015